Consell Escolar

El consell escolar, segons l'article 33 (LODE, 55-57; STC 77/85, FJ 21; LEC, 19.2, 152), és l'òrgan de participació representatiu de la comunitat educativa del centre, i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels alumnes i dels seus pares, del professorat, del personal d'administració i serveis i de la institució titular.


Arran de les eleccions celebrades el 29 de novembre de 2018, els representants del nou consell escolar són:

REPRESENTANTS DELS PARES I MARES
Mònica Jímenez
Cristina Gasulla
Alex Periel
Ricard Gracia

REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT
Ssusana Francès
Jaume Farreras
Amali Nieto
Tere Font

REPRESENTANTS DE L'ALUMNAT
Pau Bellar Pagès
Carles Aragonès Mallén

REPRESENTANTS DEL PAS
Magda Roig

 

El correu oficial d'aquest òrgan col·legiat és: consell.escolar@sagratcor.cat

 

 


També et pot interessar...