Pla d'Atenció a la Diversitat

La Comissió d'Atenció a la Diversitat (CAD) de l' escola atén i dóna resposta a totes les necessitats educatives i d'aprenentatge del nostre alumnat.

Els objectius de la CAD són :

  • Realitzar un seguiment personalitzat del procés d'ensenyament-aprenentatge dels alumnes i assessorar el professorat que hi interactua .
  • Col·laborar en l'avaluació de l'equip docent, recollir i transmetre qualsevol informació rellevant sobre els alumnes i les seves famílies.
  • Proposar estratègies i processos d'aprenentatge per tal de millorar el rendiment acadèmic de cada alumne.
  • Col·laborar i ajudar en l'elaboració dels plans de suport individualitzats i fer-ne les posteriors revisions i modificacions.
  • Treballar conjuntament amb les diferents CAD's de Vedruna-Catalunya per desenvolupar projectes comuns.
  • Potenciar la formació continuada del professorat proposant temes que poden ser d'interès (així com formació específica en Dislèxia, Trastorns de Dèficit d'Atenció amb o sense Hiperactivitat, Trastorn d'Espectre Autista, Altes Capacitats Intel·lectuals, etc).
  • Vetllar pel compliment de l'Itinerari Psicopedagògic de l'alumne que s'implementa de manera gradual a partir d'aquest curs al nostre centre.

La CAD està formada pels professionals següents :

  • Equip directiu: Josep Nolla (director general de l'escola), Núria Obiols (directora d'E.I.), Dolors Guinovart (directora d'E.P.), Núria Vàzquez (directora d'ESO i BAT)
  • Equip d'orientació i intervenció psicopedagògica: Mònica Casellas (pedagoga terapèutica i logopeda), Mireia Calvo (psicòloga), José Martínez (psicopedagog de l'EAP)
  • Coordinació: Jordi Brescolí (Mestre d'Educació Especial)

Arxius d'interès


També et pot interessar...