Associació de mares i pares d'alumnes

És l'òrgan col·legiat que s'encarrega de col·laborar amb la direcció de l'escola i organitzar les activitats extraescolars que es desenvolupen al marge de l'horari escolar.                                                                       

La Junta Directiva de l'AMPA

President Josep Mª Juncosa
Secretari Guillem Rico
Tresorer Alex Periel
Vocals Cristina Gasulla, Mònica Bueno i Susana Francès

 

L'associació té presència a la web:  www.sagratcor.cat

 

e.mail: junta.ampa@vedrunasagratcor.cat

 


També et pot interessar...