L’ASSOCIACIÓ DE PARES D’ALUMNES. LA JUNTA DIRECTIVA

És l’òrgan col·legiat que s’encarrega de col·laborar amb la direcció de l’escola i organitzar les activitats extraescolars que es desenvolupen al marge de l’horari escolar.                                                                       

La Junta Directiva de l'AMPA

            President:                      Robert Vendrell

            Vicepresident:                Josep M Juncosa

            Secretari:                       Guillem Rico

            Tresorer:                        Manel Escatllar

            Vocals:                           Cristina Gasulla – Susana Francés – Mònica Bueno

 

L'associació té presència a la web:  www.sagratcor.cat

                                                     junta.ampa@vedrunasagratcor.catTambé et pot interessar...