L'equip de Tutors i Professorat

 

  • ETAPA D'EDUCACIÓ INFANTIL

 - Primer Cicle

P-0 Núria Mullort i Isabel Calle
P-1 Mirta Bernal , Maria José Recio, Eva Velasco
P-2 Laia Pous, Sílvia Galobardes i Lara Batalla (Meritxell Trapero)

 

- Segon Cicle

P-3 A Lucía Esteban  P-3 B Tere Font
P-4 A Alba Blanca P-4 B Monserrat Manent
P-5 A Esther Rovira P-5 B Montse Martí

 

Altres mestres de l'etapa d'educació Infantil: Claustre Agramunt, Esther Neila i Núria Obiols

 

  • ETAPA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

- Cicle Inicial 

1r A Jordi Brescolí 1r B Susana Francés 
2n A Miriam Creus 2n B  Vicki Boada 

 

- Cicle Mitjà

3r A Roser Manresa 3r B Joan Baqués
4t A Gopal Rovira 4t B  Àngels Bayod

 

- Cicle Superior

5è A Mª Jesús Canals 5è B Olga Fortuny
6è A Anna Bea 6è B  Susanna Magriñà

 

Altres mestres de l'etapa d'educació Primària: Mª Cinta Artells, Marta Capell, Empar Juanpere, Meritxell Mas, Iris Pons, Alícia Robla, Assumpció Castellví, Dolors Guinovart, Carme Miró, Elvira Parés, Esther Neila

 

  • ETAPA D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

- E.S.O.

1r  Joan Berga, Anna Vidal, Susana Morera                   
2n  Antoni Pons, Lídia Castro, Teresa Saballs                
3r  Mar Giménez, Esther Clotet, Amali Nieto               
4t  Remei Dalmau, Montserrat Gispert, Janina Martínez

 

 - Batxillerat

1r Jaume Farreras, Cédric Leiglat
2n Hugo Macías, Cédric Leiglat

 

Altres mestres de l'etapa d'educació Secundària: Iris Gual, Jaume Sabater, Mª Dolors López, Josep Nolla, Albert Samper, Empar Juanpere, Judit Llop, Josep Mª Martí, Elvira Parés, Núria Vàzquez.

 

  • PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

 

Administració i secretaria Marta Navarro i Magda Roig                 
Consergeria i reprografia M. del Carme Pasano i Josepa Subirats             
Auxiliras Judit Nadal , Edgar Ferreiro i José González           
Menjador, cuina i neteja Empresa Aramark

 


  
També et pot interessar...