El Caràcter propi de l'escola.        

Vedruna és un espai educatiu al servei de l’educació cristiana, iniciat i sostingut des dels inicis  del segle XIX per la Congregació religiosa que va fundar una educadora, Joaquima de Vedruna i de Mas: les Germanes Carmelites de la Caritat.
        
Durant gairebé 200 anys la Institució Vedruna ha estat compromesa amb l’educació, constituint un patrimoni pedagògic notable, progressivament consolidat, i que ha arribat fins a nosaltres.

Qui s’incorpora a un centre educatiu Vedruna, s’integra en una comunitat educativa, i el seu projecte té per finalitat la millora de la qualitat educativa (personal i acadèmica) i gira entorn del compromís i la voluntat de servir:

- les persones, afavorint el desenvolupament i la maduració de totes les seves dimensions (física, afectiva, cognitiva, social, espiritual) i en procés dinàmic, preparada per fer front a les exigències del món contemporani i  capaç de realitzar-se en un projecte de vida amb sentit.

- la societat, fraterna i solidària, impulsant-la cap a horitzons de llibertat, de responsabilitat, de justícia i de pau. Una societat així pot créixer dins el marc d’un desenvolupament sostenible.


L’estil educatiu

La intuïció pedagògica de Joquima de Vedruna, enriquida al llarg del temps per l’experiència de germanes i laics  ha esdevingut un espai educatiu amb un estil propi que opta per a una educació en valors perquè l’alumne descobreixi tot allò que anirà configurant la seva personalitat. L’ajudem que no sols aprengui a pensar i a fer, sinó, sobretot, a ésser i a compartir.

L’educació que us desitgem oferir ens exigeix un servei de qualitat i una aportació coordinada per part de tots. Només així aconseguirem que la nostra acció assoleixi els nostres objectius. Per això:

- orientem els alumnes en el seu treball formatiu   

- donem la deguda importància al treball intel•lectual i a l’esforç

- afavorim el desenvolupament de les diverses qualitats personals

- posem els avenços tecnològics al servei de l’educació

- adoptem una metodologia didàctica activa, flexible, creativa i participativa

- projectem l’educació més enllà de l’aula a través de múltiples activitats

- proposem una educació personalitzada partint de la realitat de cada alumne i reconeixent els valors de cadascú

- creem un ambient d’acollida familiar, senzill i cordial

- potenciem la solidaritat amb l’entorn, la col•laboració i el respecte.

- eduquem en valors i actituds des de la perspectiva evangèlica.
 També et pot interessar...