CONFIGURACIÓ GENERAL DE L'ESCOLA

Llar d’Infants :                                     5 unitats /      74  alumnes

Educació Infantil                               6 unitats /     152 alumnes

Educació Primària :                           12 unitats /     335 alumnes

Educació Secundària Obligatòria :       8 unitats /    251  alumnes

Batxillerat :                                           4 unitats /     77  alumnes

TOTAL DEL CENTRE:                           35 unitats/  889 alumnes

 

 Nombre de professors: 63

 Nombre del personal d’administració i serveis: 7També et pot interessar...