Organigrama del centre

El Patronat de Vedruna Catalunya Educació, constituït el juliol de 2017, defineix la identitat i l'estil educatiu de les escoles de la Fundació, i en té la responsabilitat última davant la societat, l'Administració educativa, els pares i les mares dels alumnes, el professorat i el personal d'administració i serveis.

El Director General del centre és el representant atronat en la nostra Comunitat Educativa i davant el Departament d'Educació. Tanmateix dirigeix i coordina el conjunt de les activitats acadèmiques i projectes educatius dels diferents sectors de l'escola.
Director: Josep Nolla.

 

L'Equip Directiu  i de Gestió: és l'òrgan col·legiat que dóna cohesió i continuïtat a l'acció educativa que es realitza en els diferents sectors de l'escola i, alhora, suma sinergies per millorar la qualitat del servei en funció dels requeriments de cada projecte.

Adjunt direcció Jaume Sabater
Directora pedagògica Llar-Infantil Núria Obiols
Directora pedagògica Primària M. Dolors Guinovart
Directora pedagògica Secundaria Núria Vázquez

  

Els Òrgans de funcionament educatiu estan constiuïts per Coordinadors de cada cicle o etapa i tenen la missió de facilitar la participació corresponsable en l'organització i coordinació de l'acció educativa.

Coordinadora 1r cicle d'educació Infantil Meritxell Trapero
Coordinadora 2n cicle d'educació Infantil Montserrat Martí
Coordinadora de gestió pedagògica de l'etapa de Primària Assumpció Castellví
Coordinadora d'innovació de l'etapa de Primària Iris Pons
Coordinadora d'Educació Secundària Obligatòria Mar Jiménez
Coordinador Batxillerat Hugo Macías
Coordinador Batxibac Iris Gual

 

 

També hi ha altres professionals amb càrrecs de responsabilitat pedagògica:

Secretària acadèmica Núria Vàzquez
Pla de Pastoral Claustre Agramunt
Programa d'atenció a la diversitat Jordi Brescolí
Projecte TAC Gopal Rovira
Projecte de Comunicació Lucía Esteban
Projecte Plurilingüe Elvira Pares
Projecte d'escola Sostenible Roser Manresa

  

Claustre de professors. La seva funció principal és proposar i consensuar estratègies que ajudin a millorar el desenvolupament de la tasca educativa.

 També et pot interessar...