Organigrama del centre

El Patronat de l'Escola, creat el setembre de 1998, defineix la identitat i l'estil educatiu del centre, i en té la responsabilitat última davant la societat, l'Administració educativa, els pares i les mares dels alumnes, el professorat i el personal d'adinistració i serveis.
Formen el Patronat: Joan-A. Torres, Teresa Marcé, Josep Nolla, Esther Clotet, Isidre bonet, M. Mercè Martorell i Josep Mª Adam.

El Titular del centre és el representant ordinari del Patronat en la nostra Comunitat Educativa i davant el Departament d'Educació de la Generalitat.
Titular: Josep Nolla

L'equip de Gestió: suma sinergies per millorar la qualitat del servei en funció dels requeriments de cada projecte.
El formen: Joan-Andreu Torres, Isidre Bonet, Josep Nolla i Jaume Sabater.

El Director del centre dirigeix i coordina el conjunt de les activitats acadèmiques i projectes educatius dels diferents sectors de l'escola.
Director: Josep Nolla.

El Consell Escolar és l'òrgan de govern col·legiat representatiu de la comunitat educativa del centre, i exerceix les seves funcions en el respecte dels drets dels/les alumnes i llurs pares-mares, professors/es, personal d'administració i serveis i institució titular.

Membres del Consell Escolar 

President   Josep Nolla
Representats de la Titularitat   Joan-Andreu Torres, Carme Artrells, Teresa Mercè
Representats del Professorat   Susana Morera, Silvia Galobardes, Míriam Creus, Hugo Macías
Representants dels Pares i Mares   Robert Vendrell (AMPA), Ana Ramos, Maria Mayor
Representants dels Alumnes   Marta Maduell
Representant del PAS   Judit Nadal

 

Equip Directiu és l'òrgan col·legiat que dóna cohesió i continuïtat a l'acció educativa que es realitza en els diferents sectors de l'escola i el director del centre dirigeix i coordina el conjunt de les activitats acadèmiques.

 

Director General   Josep Nolla
Gerent   Jaume Sabater
Directora Pedagògica Llar-Infantil   Núria Obiols
Directora Pedagògica Primària   Dolors Guinovart
Directora Pedagògica ESO-BAT   Núria Vàzquez

 

Òrgans de funcionament educatiu: constituït pels:

Coordinadors de cada cicle (Educació Infantil, Primària i Secundària) tenen la missió de facilitar la participació corresponsable en l'organització i coordinació de l'acció educativa.

 

Educació Infantil

Coordinadora etapa llar   Maria José Recio
Coordinadora etapa intantil   Montse Martí

 

Educació Primària

Coordinadora d'innovació educativa   Iris Pons
Coordinadora gestió acadèmica   Assumpció Castellví

 

Educació Secundària 

Coordinador etapa ESO + Departament lletres   Mar Giménez
Coordinador etapa BAT + Departament Socials   Hugo Macías
Coordinador etapa Batxibac + Departament Ciències   Iris Gual

 

Caps de Projectes Pedagògics

RESPONSABLE   PERSONES
Pastoral   Teresa Saballs i Claustre Agramunt
Projecte Plurilingüe   Elvira Parès
Projecte TAC   Jaume Sabater
Sostenibilitat   Roser Manresa
Atenció diversitat   Jordi Brescolí

 

Comissions de Treball 

COMISSIÓ   PERSONES
Pastoral   Eva Velasco, Maria Jesús Canals, Amali Nieto
Projecte Plurilingüe   Montserrat Gispert, Susanna Magriñá, Montse Manent
Projecte TAC   Antoni Pons, Gopal Rovira i Lucía Esteban
Sostenibilitat   Alba Blanca i Núria Mullort, Olga Fortuny ; Ana Vidal i Susana Morera
CAD   Directors etapa

 

Altres

    PERSONES
Intercanvis   Tutors + Comissió plurilingüe
Comunicació   Comissió TAC
Qualitat   Equip Directiu
Summer Camp Estiu   Meritxell Mas
Projecte Qualitat   Equip directiu + estapa corresponent
Comité Empresa   Neus Roig, Sílvia Galobardes, Sònia Vernet, Remei Dalmau, Amali Nieto

 

Claustre (format pel conjunt del Professorat) La seva funció principal és proposar i consensuar estratègies que ajudin a millorar el desenvolupament de la tasca educativa.

 

PROGRAMA D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Les activitats educatives complementàries programades per aquest curs escolar formen part del Projecte Educatiu, s'ofereixen a tots els alumnes i ajuden a completar la seva formació integral.
Les programades són:

Infantil:

English's Time!

Filoart

Ambients i racons

Educació Primària:

Taller d’ordinadors

Taller d'expressió

Taller de formació

Jocs didàctics

Taller de lògica- miniarc-

Let’s talk

Robòtica

Experimentem (coneixement de medi)

Francès (a partir de 5è).

Ambients i racons

Secundària:

Projectes Tecnològics

Expressió oral i escrita

Alemany

Mapes i gràfics

Petites investigacions.

Revista

Informàtica

Dimecres a la tarda: esports, futbol; escacs; mecanografia: dansa, balls i
coreografia; preparació exàmens Cambridge; videojocs; realitat en 3D;
proves Cangur; audiovisuals; francès; modelatge i pintura; teatre.També et pot interessar...