Reciclatge de paper

Aquest mes de febrer hem recollit 146 kg de paper. Amb això hem salvat 2'5 arbres!