PREMIS SAMBORI DE NARRATIVA EN CATALÀ 2012

PREMIS SAMBORI DE NARRATIVA EN CATALÀ  2012:
2n cicle d'Educació Secundària Obligatòria

2n Premi
'Unes botes vermelles i un paraigües rosa'
Judit Turón Albareda

  S'ha concedit el premi perquè ens explica una experiència de pràctiques, molt ben
trobada, utilitzant els símbols.