Els nens de P2 reben la visita d'un metge i d'un bomber

Podem observar el grup de P2A interactuant amb el metge i amb un bomber. 

S'estant  iniciant en els oficis.