Notícies

Vedruna Sagrat Cor ja és Centre Examinador Oficial certificat per la Universitat d’Oxford.

L’escola Vedruna Sagrat Cor ja és Centre Examinador Oficial per acreditat els nivells A2, B1 i B2 d’anglès  dins del MCER (Marc Comú Europeu de Referència) i certificat per la Universitat d’Oxford.

Les característiques principals d’aquests exàmens són:

  1. Qualitat: Certificat per la Universitat d’Oxford.

  2. Seguretat: Només es pot fer en Centres Examinadors Oficials. Les preguntes s’adapten al nivell de l’alumne en funció de les seves respostes.

  1. Flexibilitat: Té una durada de 2 hores i és 100% on-line, tots els dies de l’any i qualsevol dia de la setmana i hora. Es faran vàries convocatòries durant l’any.

  1. Resultats: Disponibles en format on-line en només 14 dies laborables.

  2. Sempre es rebrà un certificat del nivell real ja sigui A2, B1 o B2.

És un examen obert a tots els alumnes del centre però també per aquelles persones externes a l’escola que vulguin o necessitin acreditar  el seu nivell d’anglès ja sigui per temes acadèmics, professionals  o personals.

Si estan interessats en rebre més informació o resoldre dubtes, es poden posar en contacte amb nosaltres via correu electrònic: idiomes@vedrunasagratcor.cat