Notícies

Consell Escolar

Arran de les eleccions celebrades el 29 de novembre de 2018, els representants del nou Consell Escolar són:

REPRESENTANTS DELS PARES I MARES
- MÒNICA JIMÉNEZ
- CRISTINA GASULLA
- ALEX PERIEL
- RICARD GRACIA

REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT
- SUSANA FRANCÈS
- JAUME FARRERAS
- AMALI NIETO
- TERE FONT

REPRESENTANTS DE L'ALUMNAT
- PAU BELLAR PAGÈS
- CARLES ARAGONÈS MALLÉN

REPRESENTANTS DEL PAS
- MAGDA ROIG