Notícies

Encara no coneixeu el projecte de Patis Actius?

Les característiques individuals d’alguns alumnes fan que mostrin certes dificultats en la comunicació i en les seves interaccions socials i de joc. Dins de l'horari escolar, l'estona del pati és el moment més complex del dia, donat que reuneix una sèrie de característiques totalment oposades a les necessitats que, inicialment, presenta l'alumnat amb aquestes característiques i especialment l’alumnat amb Trastorn de l’Espectre Autista: és espai sorollós, sense estructura i funcionament clar que dificulta l'anticipació dels fets, els tempos del joc i conversa són ràpids, els conflictes són habituals, les normes socials i de joc no són explicites i tampoc hi ha un referent que acostumi a donar instruccions o pautes.

Com a escola inclusiva que emmarca dins del seu projecte educatiu l’atenció a tots els nivells al nostre alumnat va néixer l’any passat amb la col·laboració de l’associació Aspercamp un projecte molt innovador,“Patis actius” neix amb la voluntat de:

  • Proporcionar estratègies que facilitin el joc i l’interacció entre l’alumnat.
  • Fomentar la integració de l'alumne dins dels jocs del pati augmentat el seu desig de socialització i joc.
  • Crear un espai de diversió per a tots els nens de l’escola.
  • Proporcionar estructura i anticipació que afavoreixi el joc grupal.
  • Evitar situacions d'assetjament i conflictes durant l’hora del pati.
  • Proporcionar a l'equip docent estratègies bàsiques d'intervenció.

El projecte ha tingut una molt bona acollida, els alumnes estan participant activament a les propostes de joc i el projecte ja s’està estenent a altres escoles de la nostra ciutat.

Feu clic per obrir l'enllaç directe al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=uipJ_Zc1U10&t=1s