Notícies

Ajuts econòmics per al menjador escolar. Curs 2020-21

Documentació que heu de presentar per a tramitar la sol·licitud de l'ajut:

A. Famílies que vau tramitar l'ajut el curs 2019-20

1. Sol·icitud Model abreujat 

LA DATA MÀXIMA PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD AL CENTRE ÉS EL DIA 20 DE JUNY.

Envieu-la per email a  martanavarro@vedrunasagratcor.cat

 

B. Famílies amb alguna d'aquestes característiques:

  • No van presentar sol·licitud el curs 2019-20.
  • Tenen alumnes amb custòdia compartida.
  • Tenen alumnes en acolliment.
  • Se'ls hagués denegat l'ajut per manca de documentació.
  • Han canviat els membres de la unitat familiar respecte el curs passat.

1. Annex II.

2. Annex III.

3. Annex IV.

4. Annex IV. Custòdies compartides.

5. Annex V. Autorització dades.

 HEU DE DEMANAR CITAT PRÈVIA AL CCT (977 244 500) ABANS DEL 23 DE JUNY

 

Trobareu més informació a http://tarragones.cat/ensenyament/menjadors-escolars-ajuts-1