Notícies

Distribució de portes i horaris d'accés

 

LLAR D'INFANTS

 

ACCÉS

GRUP

CIRCUIT

HORARI ENTRADA

HORARI SORTIDA

LLAR MOSSÈN RITORT I FAUS

P0

Directe acollida i acomiadament educadores

9:05

15:00

 

12:00

13:00

15:00

17:00

 

LLAR MOSSÈN RITORT I FAUS

P1

Directe acollida i acomiadament educadores

9:00

15:00

 

12:00

13:00

15:00

17:00

 

LLAR MOSSÈN RITORT I FAUS

P2

Directe acollida i acomiadament educadores

8:50

14:50

 

12:00

12:50

15:00

16:50

 

 

 

INFANTIL 2n CICLE

 

ACCÉS

GRUP

CIRCUIT

HORARI ENTRADA

HORARI SORTIDA

GRAN MARQUÈS MONTOLIU

P3

Recepció: mestra

Circuit pati central

9:05

15:05

 

13:05

17:05

 

GRAN MARQUÈS MONTOLIU

P4

Circuit pel pati central

9:00

15:00

 

13:00

17:00

 

GRAN MARQUÈS MONTOLIU

P5

Circuit pel pati central

8:55

14:55

 

12:55

16:55

 

 

 

PRIMÀRIA

 

ACCÉS

GRUP

CIRCUIT

HORARI ENTRADA

HORARI SORTIDA

PORTA PETITA AV/ MARQUÈS MONTOLIU

1rEP

Circuit pati central

8:55

14:55

 

12:55

16:55

 

PORTA PRINCIPAL C/ STA. JOAQUIMA

2n EP

Circuit escales centrals

8:55

14:55

 

12:55

16:55

 

PORTA MOSSÈN RITORT I FAUS

3r EP

Directament classes

8:55

14:55

 

12:55

16:55

 

PORTA MOSSÈN RITORT I FAUS

4t EP

Directament classes

9:00

15:00

 

13:00

17:00

 

PORTA PRINCIPAL C/ STA. JOAQUIMA

5è EP

Circuit escales centrals

9:00

15:00

 

13:00

17:00

 

PORTA PETITA AV/ MARQUÈS MONTOLIU

6è EP

Circuit pati central

9:00

15:00

 

13:00

17:00

 

 

 

ESO

 

ACCÉS

GRUP

CIRCUIT

HORARI ENTRADA

HORARI SORTIDA

PRINCIPAL

1r ESO

 

8:05

15:05

 

13:35

17:05

 

PRINCIPAL

2n ESO

 

8:10

15:10

 

13:40

17:10

 

PRINCIPAL

3r ESO

 

8:15

15:15

 

13:45

17:15

 

MOSSÈN RITORT I FAUS

4t ESO

 

8:15

15:15

 

13:45

17:15

 

 

BATXILLERAT

 

ACCÉS

GRUP

CIRCUIT

HORARI ENTRADA

HORARI SORTIDA

MOSSÈN RITORT I FAUS

1r BAT

 

8:05

15:30

 

14:35

17:30

 

MOSSÈN RITORT I FAUS

2n BAT

 

8:10

15:30

 

14:40

17:30