Notícies

Pla d'Obertura de Centre - curs 2020-2021

El Pla d'Obertura de Centre, s'ha elaborat seguint les directrius dels documents publicats per l'Administració: Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i el Pla d'actuació per al curs 2020-2021, per a centres educatius en el marc de la pandèmia, amb l' objectiu de buscar un equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres educatius i el dret de tots els infants i joves a una educació de qualitat.

 • Aquest pla d'obertura es basa en els valors de:
  • Seguretat per tal que aquest centre educatiu siguin espai on l'activitat educativa
   es pugui desenvolupar de manera segura i confortable.
  • Salut, d'alumnes i treballadors per reduir la transmissió i millorar la traçabilitat
  • Equitat, per afavorir la presencialitat de tot l'alumnat, sense renunciar a la
   seguretat.
  • La vigència d'aquestes previsions és per a tot el curs 2020-2021, en coherència
   amb la realitat dels centres de la ciutat i seguint sempre les instruccions de
   l'Administració.

Podeu consultar el document al nostre web, a l'apartat d'ESCOLA: Pla d'Obertura de Centre 2020-2021