Notícies

Ajuts econòmics per al menjador. Curs 2019-20

Per a les persones interessades, la 

DATA MÀXIMA PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD ÉS EL DIA 20 DE MAIG.

 

Documentació a tenir en compte per a la sol·licitud de l'ajut:

1. Bases de la Sol·licitud d'ajut per al menjador escolar

2. Annex II de la Sol·licitud d'ajut

3. Annex III de la Sol·licitud d'ajut

4. Annex IV de la Sol·licitud d'ajut

5. Annex IV. Custòdies compartides

6. Annex V. Autorització dades