Biblioteca Dolors Guinovart

Amb la renovació i posada en marxa de la biblioteca del centre, en què s’han catalogat a prop de 3.500 exemplars, pretenem recuperar el col·legi com un centre culturalment actiu, atractiu i potent.  Volem que la biblioteca sigui un espai transversal de diàleg entre disciplines, un espai generador de dinàmiques innovadores, capaces de projectar-se en múltiples esferes de la vida escolar. Treballem per una escola on la cultura es visqui amb intensitat, vitalitat i dinamisme; sigui un aparador de la nostra realitat diària i posi en valor l’aprenentatge.

Per tot plegat, l’alumnat en pot fer ús en horari escolar com també tots els dies de les 17:00 a les 18:00, i organitzem activitats obertes a les famílies per tal de dinamitzar-la i desvetllar el gust per la lectura dels nostres infants i joves