Batxibac

El Batxibac és un programa de doble titulació que combina el batxillerat espanyol i el baccalauréat francès, permetent als estudiants obtenir diplomes reconeguts tant a Espanya com a França.

Els interessats han de tenir el graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i un certificat de nivell B1 en francès.

Si no disposes d’un certificat oficial que acrediti el teu nivell de francès, hauràs de passar una prova de nivell per determinar si compleixes els requisits necessaris per accedir al programa Batxibac. 

El Batxibac obre portes a universitats a França amb matrícula reduïda, accés a beques franceses, i igualtat de drets amb els estudiants francesos. A més, els estudiants adquireixen un domini avançat del francès, arribant fins al nivell B2.

El programa Batxibac té una durada de dos anys, corresponents als dos cursos del batxillerat. 

A més de les assignatures típiques del batxillerat, els estudiants de Batxibac estudien història i literatura franceses. Les classes es fan en francès, i inclouen activitats i exposicions orals també en aquest idioma. Això fomenta una immersió en la llengua i cultura francesa.

En el Batxibac, el 70% de la qualificació final prové de la mitjana del batxillerat i el 30% de la prova externa del Baccalauréat, a diferència del batxillerat convencional on el 60% de la qualificació final prové de la mitjana del batxillerat i el 40% de la fase general de les PAU.

Els estudiants de Batxibac poden optar a la universitat espanyola a través de diverses vies, amb la prova externa del Baccalauréat i la fase específica de les PAU, o bé, amb la fase general i la fase específica de les PAU.

Oferim suport complet als estudiants del Batxibac, incloent preparació per a les proves externes del Baccalauréat, tant orals com escrites. Acompanyem els estudiants en tot el procés, des de la inscripció fins a l’obtenció dels resultats.

El treball de recerca en el Batxibac es valora tant per la seva qualitat acadèmica com per la seva correcta utilització de la llengua francesa.

Els graduats del Batxibac estan excepcionalment ben preparats per a oportunitats professionals a nivell internacional, especialment en entorns on es requereixi el francès.

No, el programa Batxibac no té cap cost addicional. Està completament inclòs dins del preu del batxillerat convencional. 

L’horari del programa Batxibac és el mateix que el del batxillerat convencional. Les classes es realitzen de matins, des de les 8:15 fins a les 14:45h, el mateix que el del batxillerat.

Matrícula oberta!

Vols més informació de l'únic batxibac de la ciutat de Tarragona?

  Som una xarxa de trenta-sis escoles d’arreu del nostre país, molt diverses però cohesionades totes per una història i per un projecte educatiu compartits.

  L'escola

  • Vedruna Catalunya
  • Projecte Educatiu
  • La nostra història
  • Serveis

  Estudis

  • Llar d'Infants
  • Educació infantil
  • Educació primària
  • Educació secundària
  • Batxillerat
  • Batxibac
  • Batxilerat Dual

  Contacte

  • Santa Joaquima de Vedruna 10 , 43002 Tarragona
  • 977 21 79 79
  • vedrunatarragona@vedruna.cat