Batxibac

El Batxibac és un batxillerat on es prioritza la llengua francesa i permet l’alumnat d’obtenir una doble titulació: el batxillerat espanyol i el batxillerat francès, amb un diploma binacional.

Al Batxibac hi poden accedir només alumnes amb el graduat de l’ESO i el certificat B1 de francès. El Batxibac permet l’ingrés a les universitats espanyoles i franceses, amb els mateixos drets d’accés que els estudiants francesos. Això dóna força avantatges, entre els quals hi ha preus més assequibles a les universitats franceses, accés a les beques i ajudes de l’Estat Francès,… Una vegada acabat el Batxibac, i realitzada la prova corresponent, l’alumne/a obté directament el nivell B2 de francès.

Pel que fa a les matèries del Batxibac, cal tenir present que canvien una mica, ja que s’estudia la història de França a més de la d’Espanya, i també la literatura francesa a banda de la llengua francesa en comptes de l’anglesa. A més s’ha de dir que les tutories també són en francès així com una part del treball de recerca i l’exposició oral, i que és obligatòria una estada a França de dues setmanes.

En el batxillerat usual, la qualificació d’accés a la universitat s’obté de manera que el 60% de la nota fa referència a la mitjana de batxillerat i l’altre 40% a la prova de selectivitat. En canvi, en el Batxibac, el 70% de la nota s’obté de la mitjana de batxillerat i només el 30% correspon a la prova externa de Baccalauréat. Per accedir a un grau d’una universitat espanyola que requereixi una nota alta, es pot accedir amb la nota d’accés del batxibac i la fase específica de la selectivitat

Càlcul de la nota d'accèsbatxilleratbatxibac
Mitjana batxillerat (MB) 90 % matèries + 10% TdR 90% matèries + 10% TdR
Selectivitat Fa mitjana a partir de 4
Prova externa del Baccalauréat (P) Cal un 5 de mitjana
Nota d'accés a la Universitat 60% MB + 40% S 70% MB + 30% P