AMPA

És l’òrgan col·legiat que s’encarrega de col·laborar amb la direcció de l’escola i organitzar les activitats extraescolars que es desenvolupen al marge de l’horari escolar. 

junta.ampa@vedrunasagratcor.cat