El projecte educatiu

Us presentem el Projecte Educatiu de la Fundació Vedruna Catalunya Educació: Un Projecte que explicita un estil d’educar inspirat en la Proposta Educativa Vedruna en clau del segle XXI.

El Projecte orienta el propòsit educador de les escoles Vedruna perquè cada nen i nena, cada noi i noia pugui desplegar el bo i millor d’ell mateix.

El Projecte Educatiu és el marc de referència: és el punt d’inici i a la vegada la fita educativa.

Tú ets el motiu del nostre projecte

Som comunitats educadores de llarga trajectòria, amb l’experiència que ens dona un camí iniciat l’any 1826, quan a Catalunya tot just s’obrien les portes de les primeres aules d’ensenyament femení. Som escola Vedruna, catalana i compromesa amb la cultura i la llengua del nostre país. El nostre Projecte Educatiu es recolza en uns equips de treball compromesos amb un doble objectiu: servir al ple desenvolupament de les persones i servir a la millora de la societat. Aquest plantejament ens ha dut a accentuar els aspectes següents:

Els 6 eixos del projecte educatiu Vedruna

La persona

pec1

L’alumne és el protagonista del seu aprenentatge. Treballem per desenvolupar les seves capacitats, actituds i aptituds, fomentant valors com la vida, la llibertat, la justícia, la pau i la solidaritat.

L'entorn

Eduquem en un clima escolar positiu i motivador, amb relacions humanes basades en la sinceritat i el respecte. Creem un entorn familiar que afavoreix l’aprenentatge i el creixement personal.

Les actituds d’aprenentatge

Posem en joc les capacitats de cada alumne, fomentant la responsabilitat, la corresponsabilitat i la feina ben feta. Valorem la constància, la tenacitat i l’autonomia, preparant els alumnes per treballar en equip i afrontar els reptes.

Les maneres d’aprendre

Fomentem una manera de treballar activa i participativa, impulsant el pensament creatiu i crític. Ensenyem als alumnes a llegir la realitat dels seus entorns locals i globals, prenent decisions informades i responsables.

Les competències del segle XXI

Utilitzem les Tecnologies per a l’Aprenentatge i la Comunicació (TAC) per integrar les TIC en l’educació. Promovem la sostenibilitat i el plurilingüisme, preparant els alumnes per viure en un món digital i globalitzat.

El moll de l’os del Projecte

El nostre compromís amb una educació integral inclou l’atenció a l’àmbit intel·lectual, físic, emocional i social dels alumnes. Treballem per desenvolupar persones íntegres, compromeses amb la seva identitat i obertes a les diferències.

Com ho fem possible?

Gràcies al treball constant amb l’equip docent es creen comissions de treball que donen lloc als itineraris i als projectes d’escola. A més a més, cada etapa educativa desenvolupa programes específics segons les demandes curriculars, projectes d’enriquiment i el nivell maduratiu de cada curs.