OFERTA EDUCATIVA

L'escola és un lloc extraordinari on aprendre a viure. La nostra experiència i cohesió dóna valor afegit a la tasca educativa del nostre centre.

PROJECTE PEDAGÒGIC

Els nostres alumnes desenvolupen les seves competències de forma transversal i al llarg de tota la seva etapa educativa per mitja del treball per projectes.

SERVEIS

A continuació, podeu consultar els serveis que us oferim des de l'escola.

ESCOLA PLURILINGÜE

La nostra escola aposta per fomentar l'ensenyament plurilingüe (català, castellà, anglès, francès i alemany) des de l'Educació Infantil fins a la Secundària.

L'ESCOLA AL DIA

Museu virtual

Els alumnes de 4t d'ESO que cursen Visual i Plàstica han realitzat un museu virtual...

INNOVAMAT

Aquest curs hem iniciat una nova proposta didàctica d'aprenentatge de les matemàtiques amb INNOVAMAT a Educació Primària....

Som una xarxa de trenta-sis
escoles d’arreu del nostre país

El Projecte Educatiu Vedruna promou la formació integral de la persona perquè cada nen i nena, cada noi i noia, pugui desplegar el bo i millor d’ell mateix i participi activament en la millora de la societat.