977 21 79 79

vedrunatarragona@vedruna.cat

C/ Sta Joaquima de Vedruna 10

Tarragona

cropped-ico.png

Projectes pedagògics

cropped-ico.png

Projectes que treballarem durant aquest curs 2020-21, de manera coordinada i en funció de les diferents etapes escolars són:

L’objectiu de la nostra línia pedagògica és desenvolupar al màxim les capacitats (intel·lectuals, motores…), els hàbits de treball i la creativitat dels alumnes. Per aconseguir-ho intentem:

 • Adequar els objectius, d'acord amb la norma vigent, a les necessitats reals dels alumnes.
 • Assegurar que els continguts educatius siguin els adequats per al nivell de cadascú i que afavoreixin la seva formació.
 • Coordinar, horitzontalment i verticalment, les programacions d'aula, però també les sortides, activitats culturals...
 • Aplicar la metodologia, consensuada per cada Cicle i Departament, més escaient en cada cas per tal d'assolir els objectius educatius.
 • Valorar periòdicament els resultats per tal de fer revisions i modificacions segons les necessitats.

Innovació plurilingüe

Amb la voluntat de ser una eina que permeti als nostres alumnes desenvolupar la seva competència lingüística al màxim de les seves capacitats a través de diferents formes de treball:

 • Auxiliars de conversa nadius.
 • Grups reduïts de treball acadèmic.
 • Experiències d'immersió lingüística.
 • Participació en programes internacionals.
 • Assignatures no lingüístiques, totalment o parcialment, en llengua anglesa.
 • Intercanvis culturals amb altres països.
 • Augment d'hores complementàries i oferta de classes d'anglès extraescolar.
 • Activitats culturals: obres de teatre, escenificacions, xerrades...
 • Possibilitat de l'obtenció de titulacions oficials (Nivell B2 del Marc de referència europeu): Starters/Movers/Flyers/PET/First Certificate.

Escola 2.0

Amb l’objectiu que esdevingui un mecanisme per tal d’assegurar la competència digital de l’alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica. Les eines per a aquest projecte són:

 • Plataforma de gestió escolar, permet la comunicació i la informació online per a tota la comunitat escolar del dia a dia.
 • Digitalitzacions d'aules, espais educatius equipats amb pissarres digitals i connexió a internet.
 • Assignatures impartides amb llibres i metodologies digitals.
 • Revista digital, àlbums fotogràfics, ... amb participació dels alumnes.
 • Snappet és un software educatiu multiplataforma que ofereix al alumnat una metodologia d'aprenentatge adaptatiu on el contingut curricular es mostra en un pla de treball adaptat a les necessitats dels alumnes segons les seves capacitats individuals.

Robòtica

Com a eina d’aprenentatge interdisciplinar que fa ús de robots com a fil conductor transversal per potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències en l’alumnat.

Així mateix, la robòtica possibilita treballar competències, actituds i comportaments concrets com el treball en equip col·laboratiu, la iniciativa, la presa de decisions, l’esforç, la tolerància a la frustració o l’autosuperació.

Escola Verda

Seguim amb el nostre compromís envers a la conservació de la natura i el medi ambient. Els nostres objectius:

 • Conèixer els elements del nostre entorn natural.
 • Consum de fruita per esmorzar un dia a la setmana.
 • Reutilització de llibres de lectura i facilitar l'intercanvi de llibres de text.
 • Aprofitament del menjar sobrer del menjador.
 • Sensibilitzar la comunitat educativa en el respecte a l'entorn.

Consum de fruita

Des de l’escola continuarem treballant perquè els esmorzars siguin saludables. Recordem que dimecres és el dia de la fruita.

Consell d'Infants de Tarragona

Un espai on els alumnes entre 10 i 12 anys podran exercir el seu dret com a ciutadans que són: prendre decisions, reflexionar, debatre… i elevar al plenari les seves propostes a fi de contribuir a millorar els aspectes de la ciutat que considerin necessaris.

Seguretat i mobilitat

De formació i educació en seguretat ciutadana.

Salut i escola

Amb l’objectiu d’adquirir hàbits que condueixin als alumnes a desenvoupar conductes saludables.