977 21 79 79

vedrunatarragona@vedruna.cat

C/ Sta Joaquima de Vedruna 10

Tarragona

Projectes pedagògics

cropped-ico.png

L’objectiu de la nostra línia pedagògica és desenvolupar al màxim les capacitats (intel·lectuals, motores…), els hàbits de treball i la creativitat dels alumnes. Per aconseguir-ho:

  • Adequem els objectius, d'acord amb la norma vigent, a les necessitats reals dels alumnes.
  • Assegurem que els continguts educatius siguin els adequats per al nivell de cadascú i que afavoreixin la seva formació.
  • Coordinem, horitzontalment i verticalment, les programacions d'aula, però també les sortides, activitats culturals...
  • Apliquem la metodologia, consensuada per cada Cicle i Departament, més escaient en cada cas per tal d'assolir els objectius educatius.
  • Valorem periòdicament els resultats per tal de fer revisions i modificacions segons les necessitats.

Projectes que treballem durant el curs acadèmic de manera coordinada i en funció de les diferents etapes escolars són:

Educació Infantil

La DUNA és una orugueta que ens ensenya a entendre els valors de la vida mitjançant contes, cançons i moltes coses més.

Els AMBIENTS o RACONS d’APRENENTATGE ens permeten aprendre d’una manera activa i significativa els continguts treballats a l’aula.

Amb el RODA-CONTES cada mestra ens fa descobrir noves històries i aventures.

Les BEE-BOTS ens permeten descobrir el món tecnològic i amb elles aprenem a programar.

Amb les PRÀXIES entrenem l’aparell bucofonador de manera divertida realitzant molts jocs i activitats engrescadores.

Educació Primària

Matemàtiques amb Innovamat: proposta per a la construcció del coneixement matemàtic amb la manipulació i verbalització dels diferents processos com a eixos vertebradors. Podeu trobar molta més informació de la proposta a: https://innovamat.com/ca/proposta/

Science: amb la metodologia CLIL creem dins de les classes de Medi Natural un entorn d’aprenentatge en anglès.

Projecte STEAM: L’enfocament STEAM replica a l’aula els models en què es desenvolupa la ciència i la tecnologia. Això significa que els alumnes aprenen fent (moviment maker).

– Model fonamentat en el treball per projectes (ABP)

– Desenvolupament de les intel·ligències múltiples i del pensament científic, flexible i creatiu.

Projecte Aula de Natura: on els nens puguin aprendre a observar, escoltar, tocar, reconèixer i així poder estimar la natura que ens envolta en un espai exterior. Es caracteritza per una metodologia de treball activa, contextualitzant, tant com es pot, l’aprenentatge dels infants en el seu entorn més immediat.

Material didàctic i projectes educatius de creació pròpia en les àrees de Llengües i de Medi, apropant a l’alumnat els continguts curriculars d’una manera més innovadora, motivadora i significativa pel seu procés d’aprenentatge.  

Educació Secundària

A secundària, s’incorporen diferents metodologies d’aprenentatge a les diferents matèries: recursos digitals (materials digitals, robòtica, plataforma educativa, eines google,…),  ús de la llengua anglesa en matèries no lingüístiques, metodologia AICLE, el treball cooperatiu, pràctiques als laboratoris i a l’aula de tecnologia, activitats d’aprenentatge i servei a la residència Sanitas, visites i activitats competencials en empreses i institucions,…