977 21 79 79

vedrunatarragona@vedruna.cat

C/ Sta Joaquima de Vedruna 10

Tarragona

cropped-ico.png

Projectes pedagògics

cropped-ico.png

L’objectiu de la nostra línia pedagògica és desenvolupar al màxim les capacitats (intel·lectuals, motores…), els hàbits de treball i la creativitat dels alumnes. Per aconseguir-ho intentem:

 • Adequar els objectius, d'acord amb la norma vigent, a les necessitats reals dels alumnes.
 • Assegurar que els continguts educatius siguin els adequats per al nivell de cadascú i que afavoreixin la seva formació.
 • Coordinar, horitzontalment i verticalment, les programacions d'aula, però també les sortides, activitats culturals...
 • Aplicar la metodologia, consensuada per cada Cicle i Departament, més escaient en cada cas per tal d'assolir els objectius educatius.
 • Valorar periòdicament els resultats per tal de fer revisions i modificacions segons les necessitats.

 

Projectes que treballarem durant aquest curs 2021-22, de manera coordinada i en funció de les diferents etapes escolars són:

Atenció i Relació amb les famílies

La Direcció del Centre, els tutors i el professorat de l’escola resten a disposició d’atendre els pares dels alumnes:

 • A l'inici del curs en una reunió de tots els pares de cada curs per plantejar la programació i les activitats que es proposen.
 • Al llarg del curs amb els tutors per tractar temes relacionats amb el rendiment escolar, la integració, l'orientació personal i acadèmica, la disciplina...

Per educar conjuntament la família i escola us demanem la col·laboració en:

 • Campanyes solidàries, amb dos objectius bàsics: sensibiltzar l'alumnat de la realitat que es viu en els països del 3r Món i col·laborar en diferents projectes de desenvolupament d'aquests països.
 • Grups de pregària, a partir de 4t d'Educació Primària, amb la finalitat de desvetllar i fer créixer la capacitat espiritual.
 • Voluntariat, a partir de 3r d'Educació Secundària Obligatòria, on els alumnes tenen la possibilitat d'ajudar i col·laborar amb les activitats organitzades per ONG's i entitats parroquials.
 • Conferències, per als alumnes d'Educació Secundària, a nivell de grup-classe.
 • Aprenentatge i Servei (alumnes de Batxillerat) a Sanitas.

Pla d'Acció Pastoral

El Departament de Pastoral de l’escola treballa per sensibilitzar als alumnes de la necessitat que facin seus els valors cristians i en facin vida. També pretén celebrar la fe de manera festiva i adequada a cada edat per mitjà de les diferents celebracions del curs.

El Departament de Pastoral vetlla per augmentar la cultura religiosa dels seus alumnes i que, aquests, puguin crear criteris propis sobre temes religiosos i de fe.

 


Innovació plurilingüe

Amb la voluntat de ser una eina que permeti als nostres alumnes desenvolupar la seva competència lingüística al màxim de les seves capacitats a través de diferents formes de treball:

 • Auxiliars de conversa nadius.
 • Grups reduïts de treball acadèmic.
 • Experiències d'immersió lingüística.
 • Participació en programes internacionals.
 • Assignatures no lingüístiques, totalment o parcialment, en llengua anglesa.
 • Intercanvis culturals amb altres països.
 • Augment d'hores complementàries i oferta de classes d'anglès extraescolar.
 • Activitats culturals: obres de teatre, escenificacions, xerrades...
 • Possibilitat de l'obtenció de titulacions oficials (Nivell B2 del Marc de referència europeu): Starters/Movers/Flyers/PET/First Certificate.

Escola 2.0

Amb l’objectiu que esdevingui un mecanisme per tal d’assegurar la competència digital de l’alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica. Les eines per a aquest projecte són:

 • Plataforma de gestió escolar, permet la comunicació i la informació online per a tota la comunitat escolar del dia a dia.
 • Digitalitzacions d'aules, espais educatius equipats amb pissarres digitals i connexió a internet.
 • Assignatures impartides amb llibres i metodologies digitals.
 • Revista digital, àlbums fotogràfics, ... amb participació dels alumnes.
 • Snappet és un software educatiu multiplataforma que ofereix al alumnat una metodologia d'aprenentatge adaptatiu on el contingut curricular es mostra en un pla de treball adaptat a les necessitats dels alumnes segons les seves capacitats individuals.

Robòtica

Com a eina d’aprenentatge interdisciplinar que fa ús de robots com a fil conductor transversal per potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències en l’alumnat.

Així mateix, la robòtica possibilita treballar competències, actituds i comportaments concrets com el treball en equip col·laboratiu, la iniciativa, la presa de decisions, l’esforç, la tolerància a la frustració o l’autosuperació.

Escola Verda

Seguim amb el nostre compromís envers a la conservació de la natura i el medi ambient. Els nostres objectius:

 • Conèixer els elements del nostre entorn natural.
 • Consum de fruita per esmorzar un dia a la setmana.
 • Reutilització de llibres de lectura i facilitar l'intercanvi de llibres de text.
 • Aprofitament del menjar sobrer del menjador.
 • Sensibilitzar la comunitat educativa en el respecte a l'entorn.

Consum de fruita

Des de l’escola continuarem treballant perquè els esmorzars siguin saludables. Recordem que dimecres és el dia de la fruita.

Consell d'Infants de Tarragona

Un espai on els alumnes entre 10 i 12 anys podran exercir el seu dret com a ciutadans que són: prendre decisions, reflexionar, debatre… i elevar al plenari les seves propostes a fi de contribuir a millorar els aspectes de la ciutat que considerin necessaris.

Seguretat i mobilitat

De formació i educació en seguretat ciutadana.

Salut i escola

Amb l’objectiu d’adquirir hàbits que condueixin als alumnes a desenvoupar conductes saludables.