Itineraris i projectes d'escola

Atenent el canvi constant de la societat del coneixement, el nostre alumnat es trobarà en un futur pròxim una realitat molt diferent de l’actual a la qual haurà de donar resposta. Alhora, el professorat ha de preparar als i a les estudiants per atendre aquests nous desafiaments promovent un canvi metodològic per tal de fomentar competències que permetin dotar-los de noves estratègies per resoldre situacions de manera efectiva.

Amb la nostra proposta pedagògica, promovem un entorn educatiu adequat per desenvolupar al màxim les capacitats i competències de l’alumnat a fi que siguin capaços de construir la seva pròpia personalitat i identitat, configurar la seva comprensió de la realitat, fomentar la convivència democràtica, respectar les diferències individuals i promoure la solidaritat amb l’objectiu fonamental d’esdevenir ciutadans i ciutadanes compromesos d’una societat globalitzada i en constant transformació.

Per aconseguir-ho, des de l’escola hem desenvolupat aquests itineraris i projectes transversals d’escola que es treballen a les diferents etapes.

Com individualitzem l'aprenentatge?

Itinerari psicopedagògic

Té com a objectiu principal «acompanyar el creixement personal dels alumnes adaptant-nos a les capacitats i possibilitats de cadascú». Aquesta proposta pren forma a partir d’un seguit d’actuacions seqüenciades en les diferents etapes educatives al llarg de la vida escolar tenint present el procés evolutiu i maduratiu.

Totes les actuacions d’aquest equip van adreçades a buscar la personalització i l’adaptació dels processos d’ensenyament – aprenentatge a les característiques i necessitats de l’alumnat, i amb NEE en particular, tenint present el projecte educatiu Vedruna.

Com treballem la consciència global?

Itinerari ODS

Sense que no pot marxar un alumne en acabar els estudis a les nostres escoles? Com a resposta a aquesta pregunta, Vedruna ha creat l’itinerari educatiu ODS.

Aquest itinerari és la concreció d’una pauta de treball que ens permet transitar cap a una manera de fer que garanteixi la consolidació en la creació d’hàbits de vida per a un món més just, més solidari, més sostenible.

Com aprenem els idiomes?

Projecte plurilingüe

L’opció de la nostra escola per l’obertura al diàleg i al món ens impulsa a potenciar l’aprenentatge de les llengües a través de diferents formes de treball: l’ús d’auxiliars de conversa nadius, el treball en grups reduïts, experiències d’immersió lingüística, viatges, programes interdisciplinaris i programes internacionals. L’objectiu final és aconseguir que els alumnes siguin competents per viure en un món cada dia més global. Així doncs, la nostra escola aposta per fomentar l’ensenyament plurilingüe des de l’Educació Infantil fins a Batxillerat.

L’objectiu és que el nostre alumnat aprengui a entendre i a expressar-se en el màxim de llengües possibles: català, castellà, anglès, francès, al Cicle Superior de Primària i a Secundària; i l’alemany, com a matèria complementària a l’ESO. Per això, dins del nostre projecte educatiu, l’aprenentatge de llengües estrangeres té un paper molt important i aquesta voluntat de donar als alumnes un coneixement més ampli d’elles s’ha vist reflectida en l’organització de l’escola.

Davant d’un conflicte: Escoltar, parlar i solucionar.

Projecte de convivència

El nostre Centre Educatiu promou actituds positives per afavorir el creixement personal de l’alumnat, el respecte envers ell mateix, els altres i l’entorn físic.

Conviure significa viure plegats i en bona relació. Sabem que el conflicte és inherent a la persona humana, per això a la nostra escola volem ensenyar a resoldre els conflictes d’una manera positiva.

Vivim en societat, i treballem per a què al col·legi els alumnes se sentin segurs. Apostem per la mediació i l’estil restauratiu si s’ha d’interferir en la resolució d’algun conflicte. Tenim clar que les habilitats socials així com la gestió de les emocions, es poden aprendre i vetllem per donar eines als nostres alumnes per poder adquirir-ho.

Com estimulem les vocacions STEAM?

Projecte STEAM

El model STEAM (acrònim en anglès dels àmbits de Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques) proposa un canvi de paradigma educatiu que prepara a l’alumnat per resoldre reptes, amb els recursos i les eines necessàries, per afrontar totes les situacions d’un futur encara per definir i que requerirà una alta capacitat d’adaptació i flexibilitat.

Cada curs treballa dos projectes globalitzats cada any considerant els valors de les STEAM i el bon ús de les tecnologies digitals. Cada sessió del projecte comença amb un repte que s’ha de resoldre amb l’ús d’eines de programació i robòtica, edició de vídeo, les eines ofimàtiques, la creació de pàgines web o el bon ús de les eines web.

Els projectes es desenvolupen a l’Aula STEAM, un espai d’aprenentatge únic a la comarca que es fonamenta en el moviment “Future Classroom Lab” del European Schoolnet. Aquest model d’aula té l’objectiu de contribuir la transformació digital amb mètodes emergents com, per exemple, el Design Thinking a l’educació i la gamificació.

Com fem difusió dels valors de ciutadania europeus?

Projecte EPAS

És un projecte europeu per fer difusió dels valors de ciutadania europeus i de les accions i funcions del Parlament Europeu. Els centres escollits formen part del programa durant tres anys. Aquest és el nostre tercer curs. Hi ha 116 escoles de tota Espanya, 14 catalanes. 

Al nostre centre participen activament 30 ambaixadors júniors de 3r i 4t d’ESO, i de 2n de BAT. És un projecte per majors de 15 anys. Hi ha 6 professors a la Comissió.

El projecte ens compromet a assistir al curs anual de formació de Madrid, a mantenir un punt d’informació permanent al centre amb informació de la UE, a fer les activitats obligatòries proposades de classe, i a commemorar el 9 de maig, dia d’Europa. Així mateix, es pretén que traslladem a la ciutat algunes de les activitats complementàries que fem.

Com fomentem la lectura?

Projecte de biblioteca escolar

Biblioteca Dolors Guinovart

Amb la renovació i posada en marxa de la biblioteca del centre, en què s’han catalogat a prop de 3.500 exemplars, pretenem recuperar el col·legi com un centre culturalment actiu, atractiu i potent.  Volem que la biblioteca sigui un espai transversal de diàleg entre disciplines, un espai generador de dinàmiques innovadores, capaces de projectar-se en múltiples esferes de la vida escolar. Treballem per una escola on la cultura es visqui amb intensitat, vitalitat i dinamisme; sigui un aparador de la nostra realitat diària i afavoreixi l’aprenentatge.

Per tot plegat, l’alumnat en pot fer ús en horari escolar com també tots els dies de les 17:00 a les 18:00, i organitzem activitats obertes a les famílies per tal de dinamitzar-la i desvetllar el gust per la lectura dels nostres infants i joves

 

Com utilitzem els dispositius digitals?

Projecte EDC-TAC

L’estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació de la nostra escola que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva de millora contínua.