Organigrama

El Patronat de Vedruna Catalunya Educació, constituït el juliol de 2017, defineix la identitat i l’estil educatiu de les escoles de la Fundació, i en té la responsabilitat última davant la societat, l’Administració educativa, els pares i les mares dels alumnes, el professorat i el personal d’administració i serveis.

El Director General del centre és el representant del patronat en la nostra Comunitat Educativa i davant el Departament d’Educació. Tanmateix dirigeix i coordina el conjunt de les activitats acadèmiques i projectes educatius dels diferents sectors de l’escola.

L’Equip Directiu i de Gestió: és l’òrgan col·legiat que dóna cohesió i continuitat a l’acció educativa que es realitza en els diferents sectors de l’escola i, alhora, suma sinergies per millorar la qualitat del servei en funció dels requeriments de cada projecte.

IMG_6811
  • DIRECTOR GENERAL: Teresa Roig
  • DIRECTORA PEDAGÒGICA INFANTIL: Núria Obiols
  • DIRECTOR PEDAGÒGICA PRIMÀRIA: Jordi Brescolí
  • DIRECTORA PEDAGÒGICA SECUNDÀRIA: Núria Vázquez

Els Òrgans de funcionament educatiu estan constiuïts per Coordinadors de cada cicle o etapa i tenen la missió de facilitar la participació corresponsable en l’organització i coordinació de l’acció educativa.

  • COORDINACIÓ 1r CICLE INFANTIL: Laura Dorado
  • COORDINACIÓ 2n CICLE INFANTIL: Montse Manent
  • COORDINACIÓ GESTIÓ PEDAGÒGICA PRIMÀRIA: Miriam Creus
  • COORDINACIÓ INNOVACIÓ PEDAGÒGICA PRIMÀRIA: Susanna Magriñá
  • COORDINACIÓ ESO: Esther Clotet
  • COORDINACIÓ BATXILLERAT: Hugo Macías

Altres professionals amb càrrecs de responsabilitat pedagògica:

Núria Vázquez

Montse Manent i Alicía Robla

Amali Nieto i Maria Jesús Canals. Enaitz