Instal·lacions

 • Aules per a cada grup classe
 • Aules de desdoblaments
 • Aules polivalents
 • Aula STEAM
 • Aula de natura
 • Aula de visual i plàstica
 • Aula de psicomotricitat
 • Laboratoris de ciències naturals, química i física
 • Seminaris d’estudi
 • Biblioteca
 • Jardins
 • Hort
 • Saló d’actes
 • Sala de conferències
 • Sales polivalents
 • Menjador amb servei de cuina propi
 • Pavelló poliesportiu
 • Patis i pistes poliesportives per al joc i l’esbarjo