Projecte de convivència

El nostre Centre Educatiu promou actituds positives per afavorir el creixement personal de l’alumnat, el respecte envers ell mateix, els altres i l’entorn físic.

Conviure significa viure plegats i en bona relació. Sabem que el conflicte és inherent a la persona humana, per això a la nostra escola volem ensenyar a resoldre els conflictes d’una manera positiva.

Vivim en societat, i treballem per a què al col·legi els  alumnes se sentin segurs. Apostem per la mediació i l’estil restauratiu si s’ha d’interferir en la resolució d’algun conflicte. Tenim clar que les habilitats socials així com la gestió de les emocions, es poden aprendre i vetllem per donar eines als nostres alumnes per poder adquirir-ho.

El que volem a l’escola és:

  • Comunicar-nos de manera no violenta i parlar-nos amb respecte.
  • Escoltar-nos de manera activa, aprenent tant a donar la nostra opinió com a respectar la dels altres.
  • Entendre les nostres diferències com una oportunitat, i treballar perquè l'empatia sigui una habilitat social bàsica en la nostra convivència.

Davant d’un conflicte: Escoltar, parlar i solucionar.