El caràcter propi

El caràcter propi de l'escola

Vedruna és un espai educatiu al servei de l’educació cristiana, iniciat i sostingut des dels inicis del segle XIX per la Congregació religiosa que va fundar una educadora, Joaquima de Vedruna i de Mas: les Germanes Carmelites de la Caritat.
Durant gairebé 200 anys la Institució Vedruna ha estat compromesa amb l’educació, constituint un patrimoni pedagògic notable, progressivament consolidat, i que ha arribat fins a nosaltres.

Qui s’incorpora a un centre educatiu Vedruna, s’integra en una comunitat educativa, i el seu projecte té per finalitat la millora de la qualitat educativa (personal i acadèmica) i gira entorn del compromís i la voluntat de servir:

 • Les persones, afavorint el desenvolupament i la maduració de totes les seves dimensions i en el procés dinàmic, preparada per fer front a les exigències del món contemporani i capaç de realitzar-se en un projecte de vida.
 • La societat, fraterna i solidària, impulsant-la cap a horitzons de llibertat, de responsabilitat, de justícia i de pau. Una societat així pot créixer dins el marc d'un desenvolupament sostenible.

L'estil educatiu

La intuïció pedagògica de Joquima de Vedruna, enriquida al llarg del temps per l’experiència de germanes i laics ha esdevingut un espai educatiu amb un estil propi que opta per a una educació en valors perquè l’alumne descobreixi tot allò que anirà configurant la seva personalitat. L’ajudem que no sols aprengui a pensar i a fer, sinó, sobretot, a ésser i a compartir.
L’educació que us desitgem oferir ens exigeix un servei de qualitat i una aportació coordinada per part de tots. Només així aconseguirem que la nostra acció assoleixi els nostres objectius. Per això:
 • Orientem els alumnes en el seu treball formatiu
 • Donem la deguda importància al trebal intel·lectual i a l'esforç
 • Afavorim el desenvolupament de les diverses qualitats personals
 • Posem els avenços tecnològics al servei de l'educació
 • Adpotem una metodologia didàctica activa, flexible, creativa i participativa
 • Projectem l'educació més enllà de l'aula a través de múltiples activitats
 • Proposem una educació personaltzada partint de la realitat de cada alumne i reconeixent els valors de cadascú
 • Creem un ambient d'acollida familiar, senzill i cordial
 • Potenciem la solidaritat amb l'entorn, la col·laboració i el respecte
 • Eduquem en valors