La seva història

1630

Des de 1630 existia a Tarragona l’Orfenat de Maria Immaculada administrat per la Corporació Municipal, segons les bases del fundador.

Estava ubicat a la Plaça Palau, 2.

1866

La situació de l’Establiment era molt precària. El Sr. Arquebisbe Fleix i Solans suggerí al Consell Municipal que es procedís a la seva reestructuració per mitjà d’unes bases, amb la proposta de sol·licitar a la Congregació Germanes per dirigir l’Orfenat.

FUNDACIÓ DE L'ASIL I COL·LEGI. Plaça de Palau núm 2

5 de juny de 1866

Durant el govern de Paula Delpuig, primera successora de Sta. Joaquima de Vedruna, tres Germanes, una amb títol de mestra i dues ajudants es fan càrrec de la direcció de l’Orfenat. L’administració segueix en mans de la Corporació Municipal.

Tot seguit s’obre l’Escola i l’internat per tal d’oferir mitjans econòmics per a sostenir l’Establiment.

1902

Primer certificat, conegut avui, de l’adscripció de l’Escola a la Universitat de Barcelona, per impartir l’Ensenyament.

1908

Es preparen els lliures de Magisteri residents al Col·legi

29, setembre 1917

Orfenat i Col·legi convisqueren junts fins l’any 1917. L’Orfenat és destruït el 18-07-1936.

COL·LEGI "SAGRAT COR DE JESÚS", C/August n 7

27 de setembre de 1918

TRASLLAT DEL COL·LEGI AL CARRER AUGUST

Estudis d’Ensenyança Primària, Comerç, Magisteri, Classes “d’adorn”: Labor, Música, Dibuix i Pintura.

1924

Preparació d’alumnes lliures de Batxillerat i alumnes oficials.

1930

S’implanta el sistema Montessori en el parvulari, amb Germanes preparades per la mateixa Doctora Montessori.

1931/33/36
SEGONA REPÚBLICA

29, setembre 1917

La llei del 3 de juny de 1933, art 31 apartat b, suprimeix de manera immediata, l’exercici de l’ensenyança a les Ordres i Congregacions religioses.

1933

A efectes socials:

  • Primària consta com 'Mútua Escolar Cossetània': Les classes s'imparteixen en el mateix Col·legi.
  • El Batxillerat s'anomena 'Ferminal Liceo'. Es traslladen les classes d'aquest nivell a un pis del carrer Assalt núm. 14

1934

Retorn a la normalitat. Es canvia el nom de Mútua pel de Primària i novament el Batxillerat s’imparteix en el col·legi.

1939

Retorn de les Germanes al col·legi. S’obren novament les classes de Batxillerat homologat a l’oficial. Comencen les classes de Batxillerat.

1948

Inici de l’Escola del magisteri de l’església ‘Santa Joaquima de Vedruna’

24 de setembre 1964

TRASLLAT DEL COL·LEGI al C/ Santa Joaquima de Vedruna, 10

5 d'octubre 1964

Inauguració de les noves instal·lacions del Col·legi i obertura de curs.

Estudis : Jardí d’Infància, Primària, Comerç, Música, Batxillerat Administratiu, Batxillerat Universitari i Preuniversitari.

30 de setembre de 1975

Es tanca l’Escola de Magisteri i l’Internat.