Immersió en anglès

Summer Camp

A l'escola

Estades a Anglaterra

2 setmanes amb famílies

Estades a Montpellier

1 setmana amb famílies

Intercanvis

Amb Alemanya i França

Anglaterra o Irlanda

Tot un trimestre en una escola anglesa per fer una immersió tant lingüística com de currículum