Projecte STEAM

El model STEAM (acrònim en anglès dels àmbits de Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques) proposa un canvi de paradigma educatiu que prepara a l’alumnat per resoldre reptes, amb els recursos i les eines necessàries, per afrontar totes les situacions d’un futur encara per definir i que requerirà una alta capacitat d’adaptació i flexibilitat.

Es tracta d’una metodologia eminentment pràctica que engloba tots els àmbits, cercant una sinergia interdisciplinar que ajudi a desenvolupar el pensament creatiu de l’alumnat.

L’enfocament STEAM replica a l’aula els models en què es desenvolupa la ciència i la tecnologia. Això significa que els alumnes aprenen fent (moviment maker). Per aconseguir-ho, el Vedruna Sagrat Cor ha desenvolupat un projecte propi que permet:

  • Aprendre a través del model de Treball per Projectes (ABP)
  • Treballar de forma globalitzada per donar resposta a totes les intel·ligències múltiples
  • Desenvolupar processos de pensament creatiu i flexible
  • Despertar les vocacions científiques i tecnològiques tant dels nens com de les nenes.
  • Promoure l'ús instrumental i competent de les TAC
  • Desenvolupar un grau òptim en Competència de Pensament Computacional
  • Propiciar el bon ús d'internet i de gestió d'identitat digital.
  • Enfortir el grau d'assoliment de competències transversals o softskills

Amb la finalitat de concretar aquest model educatiu al nostre centre, la comissió de treball STEAM ha creat uns itineraris educatius per l’etapa d’Educació Primària. D’aquesta manera, l’alumnat dedica dues hores setmanals al treball de l’àmbit STEAM en el marc de les hores complementàries de l’escola.

Així doncs, cada curs treballa dos projectes globalitzats cada any considerant els valors de les STEAM i el bon ús de les tecnologies digitals. Cada sessió del projecte comença amb un repte que s’ha de resoldre amb l’ús d’eines de programació i  robòtica, edició de vídeo, les eines ofimàtiques, la creació de pàgines web o el bon ús de les eines web.

Els projectes es desenvolupen a l’Aula STEAM, un espai d’aprenentatge únic a la comarca que es fonamenta en el moviment “Future Classroom Lab” del European Schoolnet. Aquest model d’aula té l’objectiu de contribuir la transformació digital  amb mètodes emergents com, per exemple, el Design Thinking a l’educació i la gamificació.

L’aula STEAM s’organitza en quatre ambients diferenciats:

Zona fòrum

Espai equipat amb gespa artificial, banquetes, coixins i un monitor o projector destinat a realitzar exposicions, compartir experiències, debatre situacions, treballar cooperativament al terra, celebrar assemblees i donar el tret de sortida a les diferents accions educatives que es plantegen.

Zona comunitat

Ambient còmode i que marca la diferència respecte a altres espais del centre. L’alumnat pot interactuar entre ell en un espai menys formal i semblant al d’un coworking. És un lloc que fomenta el diàleg, el pensament abstracte, la pressa de decisions i el disseny de prototips abans d’anar a la zona maker.

Zona maker

Ampli lloc de treball on interactuar amb els companys d’equip i desenvolupar els productes propis dels projectes.

Zona comunicació audiovisual

Disposa d’un Croma Key i material d’àudio a fi d’el·laborar contingut multimèdia. No només es pot servir per realitzar els projectes: També pot ser útil a l’hora de fer difusió dels mateixos

Projecte STEAM en acció

L’aula STEAM

El projecte als mitjans de comunicació