DELF

L’escola Vedruna Sagrat Cor és centre de realització de les proves DELF i DALF.

El DELF (Diplôme d’études en langue française) i el DALF (Diplôme approfondi de langue française) són els diplomes oficiols internacionals de llengua francesa expedits pel Ministeri d’Educació Nacional de França i  gestionats, a nivell mundial, pel CIEP (Centre Internacional d’Estudis Pedagógics) situat a Sèvres, a prop de París.

Totes les proves s’elaboren seguint el Marc Comú Europeu de Referencia per les Llengües (MECERL) i evaluen el domini de les quatre  abilitats lingüístiques.

El diploma es reconegut a nivell internacional y permet valorar les competències en Francès, tant a nivell acadèmic com professional dels no francòfons que desitgin el reconeixement oficial del seu nivell de francès. 

Per a més informació