Escola Plurilingüe

L’opció de la nostra escola per l’obertura al diàleg i al món ens impulsa a potenciar l’aprenentatge de les llengües a través de diferents formes de treball: l’ús d’auxiliars de conversa nadius, el treball en grups reduïts, experiències d’immersió lingüística, viatges, programes interdisciplinaris i programes internacionals. L’objectiu final és aconseguir que els alumnes siguin competents per viure en un món cada dia més global. Així doncs, la nostra escola aposta per fomentar l’ensenyament plurilingüe des de l’Educació Infantil fins a la Secundària.

L’objectiu és que el nostre alumnat aprengui a entendre i a expressar-se en el màxim de llengües possibles: català, castellà, anglèsfrancès, al Cicle Superior de Primària i a Secundària, i l’alemany com a matèria complementària a Secundària. Per això, dins del nostre projecte educatiu, l’aprenentatge de  llengües estrangeres té un paper molt important i aquesta voluntat de donar als alumnes un coneixement més ampli d’elles s’ha vist reflectida en l’organització de l’escola.

L’anglès, com a llengua estrangera, la treballem des de l’educació infantil fins a Batxillerat.

 

A Educació Infantil es fan tres hores setmanals, basades en la pràctica oral de la llengua, treballant a partir de la descoberta de l’entorn. 

A Educació Primària són quatre hores setmanals, tres de contingut pròpiament de la matèria i una a Medi Natural (Science).

A Educació Secundària, tres hores curriculars més una de complementària. I a Batxillerat, com marca el currículum, es fan tres hores setmanals. 

A partir de 3r d’ESO l’alumnat pot accedir al programa de Diploma DUAL, un programa autònom amb seguiment des del col·legi.

La llengua francesa, com a segona llengua estrangera, s’introdueix a Cicle Superior de Primària amb una hora lectiva a 5è i dues hores a 6è.

A Educació Secundària són dues hores a primer i segon d’ESO mentre que a tercer i quart és una optativa. A Batxillerat també s’ofereix com a matèria específica, tot i que els alumnes tenen la possibilitat d’estudiar el BATXIBAC.

Llengua alemanya s’ofereix a partir de 3r, 4t d’ESO i  batxillerat com a matèria optativa.