977 21 79 79

vedrunatarragona@vedruna.cat

C/ Sta Joaquima de Vedruna 10

Tarragona

Noves pautes de prevenció COVID

A partir de la publicació del RD 286/2022, de 19 d’abril, que modifica l’obligatorietat del’ús de mascaretes, la Fundació Vedruna Catalunya Educació recomanem:

Mantenir l’ús de la mascareta:

1. A les persones més vulnerables a una infecció de Covid-19. Aquesta mesura està pensada per a persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, insuficiència renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, malaltia hepàtica crònica greu, obesitat mòrbida (IMC>40), malaltia pulmonar crònica, immunodeficiència, embaràs i majors de 60 anys.

2. Al personal laboral, famílies i alumnes en actes multitudinaris. Cal vigilar-ne un ús responsable en espais tancats i de pas, o allà on la gent hi resta un temps prolongat.

3. Al personal laboral, quan no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres en espais tancats, com sales de docents, menjadors, sales d’actes o despatxos.

Mantenir les pautes de ventilació, mesures higièniques i el Pla de neteja i desinfecció establert pel Departament d’Educació en el Pla d’obertura de centres del curs 21-22, ja que continua vigent.

En cas de ser positiu COVID asimptomàtic, dur la  ascareta i extremar precaucions en higiene personal i distàncies de seguretat.