Educació Secundària

de 12 a 16 anys

Què treballem

Tecnologies digitals a l’aula.

 • Robòtica i desenvolupament del pensament computacional
 • Ús de recursos TIC a l’aula: ordinadors i pissarres digitals.
 • Plataforma educativa virtual.

Projecte plurilingüe.

 • Continguts en anglès a les matèries de socials i naturals.
 • Conversa en anglès, francès i alemany.
 • Intercanvis culturals amb Alemanya i França.
 • Preparació d’exàmens oficials Oxford.

Què potenciem

 • Aprenentatge de les llengües estrangeres: anglès, francès i alemany.
 • Expressió oral i escrita en totes les llengües.
 • Ús de les noves tecnologies amb entorns 1×1.

Com ensenyem

 • Utilització de llibres digitals en algunes matèries.
 • Metodologia AICLE per a treballar continguts en anglès.
 • Pràctiques de Tecnologia i Ciències Naturals als laboratoris.
 • Treball cooperatiu.
 • Desdoblaments: llengües i matemàtiques.
 • Atenció individualitzada: Integratek.
 • Activitats culturals: teatre, museus, exposicions, cinema,…
 • Proves Cangur de matemàtiques. 
 • Aprenentatge i servei: col·laboració amb la residència d’avis Sanitas.
 • Activitats complementàries actives, actuals i innovadores.

Què us oferim

 • Sòlida preparació acadèmica i intel·lectual.
 • Comunicació estreta amb les famílies.
 • Seguiment individualitzat. 
 • Orientació acadèmica i professional.
 • Formació en valors.