977 21 79 79

vedrunatarragona@vedruna.cat

C/ Sta Joaquima de Vedruna 10

Tarragona

Organigrama

El Patronat de Vedruna Catalunya Educació, constituït el juliol de 2017, defineix la identitat i l’estil educatiu de les escoles de la Fundació, i en té la responsabilitat última davant la societat, l’Administració educativa, els pares i les mares dels alumnes, el professorat i el personal d’administració i serveis.

El Director General del centre és el representant del patronat en la nostra Comunitat Educativa i davant el Departament d’Educació. Tanmateix dirigeix i coordina el conjunt de les activitats acadèmiques i projectes educatius dels diferents sectors de l’escola.

 • DIRECTOR: Josep Nolla

L’Equip Directiu i de Gestió: és l’òrgan col·legiat que dóna cohesió i continuitat a l’acció educativa que es realitza en els diferents sectors de l’escola i, alhora, suma sinergies per millorar la qualitat del servei en funció dels requeriments de cada projecte.

 • ADJUNT DIRECCIÓ: Jaume Sabater
 • DIRECTORA PEDAGÒGICA LLAR-INFANTIL: Núria Obiols
 • DIRECTOR PEDAGÒGIC PRIMÀRIA: Jordi Brescolí
 • DIRECTORA PEDAGÒGICA SECUNDÀRIA: Núria Vázquez

Els Òrgans de funcionament educatiu estan constiuïts per Coordinadors de cada cicle o etapa i tenen la missió de facilitar la participació corresponsable en l’organització i coordinació de l’acció educativa.

Coordinadors/es

També hi ha altres professionals amb càrrecs de responsabilitat pedagògica:

 • SECRETÀRIA ACADÈMICA: Núria Vázquez
 • PLA DE PASTORAL: Amali Nieto
 • PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: Mònica Caselles
 • PROJECTE TAC: Gopal Rovira
 • PROJECTE STEAM: Manuel Zarza
 • PROJECTE DE COMUNICACIÓ: Lucía Esteban
 • PROJECTE PLURILINGÜE: Barbarà Hernández
 • PROJECTE D'ESCOLA SOSTENIBLE: Roser Manresa
 • PROJECTE CONVIVÈNCIA: Esther Neila
 • PROJECTE BIBLIOTECA: Anna Lòpez
 • ODS: Teresa Saballs
 • RISCOS LABORALS: Jaume Sabater
 • 1r CICLE ED. INFANTIL: Lara Batalla
 • 2n CICLE ED. INFANTIL: Montserrat Manent
 • GESTIÓ PEDAGÒGICA PRIMÀRIA: Míriam Creus
 • INNOVACIÓ PRIMÀRIA: Gopal Rovira
 • EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA: Esther Clotet
 • BATXILLERAT: Hugo Macías