977 21 79 79

vedrunatarragona@vedruna.cat

C/ Sta Joaquima de Vedruna 10

Tarragona

Servei Psicopedagògic

cropped-ico.png

El servei d’Itinerari psicopedagògic té com a objectiu principal «acompanyar el creixement personal dels alumnes adaptant-nos a les capacitats i possibilitats de cadascú», tal i com recull el Projecte Educatiu de les Escoles Vedruna de Catalunya. Aquesta proposta pren forma a partir d’un seguit d’actuacions seqüenciades en les diferents etapes educatives al llarg de la vida escolar tenint present el procés evolutiu i maduratiu.

En aquest itinerari podreu trobar actuacions vinculades a:

 • La detecció precoç, sobretot en l’etapa d’educació infantil i primers cursos de primària, on és molt important detectar allò que pot dificultar el procés d’ensenyament–aprenentatge de l’alumnat.
 • El coneixement de les capacitats cognitives i acadèmiques mitjançant proves, algunes d’elles externes que el Departament d’Ensenyament realitza a nivell de Catalunya, com les competències bàsiques a 6è de primària i 4t d’ESO, i altres d’internes seleccionades pels psicopedagogs.
 • Les tècniques d’estudi i cohesió de grup en els primers cursos de l’ESO per tal de vetllar pel canvi d’etapa, sobretot a nivell organitzatiu de l’alumnat.
 • L’orientació professional dels nostres alumnes per tal de seleccionar els estudis postobligatoris (batxillerat, cicles formatius i accés a la universitat) més adients per a cada perfil.

Aquest itinerari psicopedagògic ha estat elaborat pels diferents equips psicopedagògics que formen part dels claustres de les escoles Vedruna de Catalunya. Totes les actuacions que aquests equips han pensat i han dissenyat van adreçades a buscar la personalització i l’adaptació dels processos d’ensenyament–aprenentatge a les característiques i necessitats de l’alumnat, i en particular de l’alumnat amb NEE, tenint present el Projecte Educatiu Vedruna.

Llar d'infants (0 a 3 anys)

P0 / P1 / P2

 • Entrevista amb la família
 • Protocol d’observació preventiva.
 • Screening de TEA si s’observen indicadors relacionats.

Ed. Infantil (3 a 6 anys)

P3

 • Informe de la llar d’infants.
 • Entrevista amb la família.
 • Protocol d’observació (si no s’ha fet anteriorment).
 • Treball preventiu de pràxies.

P4

 • Treball preventiu de pràxies.
 • Screening visual.

P5

 • Cribratge sobre els principals TA: dèficit d’atenció, discalcúlia i dislèxia.
 • Possibilitat de redistribució de cursos a criteri del centre.

Ed. Primària (6 a 12 anys)

1r – Primària

 • Avaluació inicial de la competència lingüística.
 • Prova de comprensió lectora a final de curs.

2n – Primària

 • Projecte de millora del rendiment escolar (Projecte MIND)
 • Possibilitat de redistribució de cursos a criteri del centre.

3r – Primària

 • Avaluació de la comprensió lectora.
 • Sociograma.

4t – Primària

 • Valoració de possibles alumnes d’altes capacitats.
 • Avaluació de la comprensió lectora i de competències matemàtiques.
 • Possibilitat de redistribució de cursos a criteri del centre.

5è – Primària

 • Valoració del clima d’aula.
 • Avaluació de la comprensió lectora.

6è – Primària

 • Proves de CCBB del Departament.
 • Sociograma.

Ed. Secundària (12 a 18 anys)

1r – E.S.O.

 • Qüestionari de tècniques d’estudi.
 • Protocol de valoració de l’expressió escrita.
 • Sociograma en cas d’alumnat nou a l’ESO.

2n – E.S.O.

 • Anàlisi del sistema d’aprenentatge de l’alumnat.
 • Sociograma.
 • Qüestionari clima d’aula.

3r – E.S.O.

 • Qüestionari d’autoconeixement professional.

4t – E.S.O.

 • Proves CCBB del Departament.
 • Orientació postobligatòria.

Batxillerat

 • Orientació professional.