977 21 79 79

vedrunatarragona@vedruna.cat

C/ Sta Joaquima de Vedruna 10

Tarragona

Pla de convivència

cropped-ico.png

El nostre Centre Educatiu promou actituds positives per afavorir el creixement personal de l’alumnat, el respecte envers ell mateix, els altres i l’entorn físic.

En definitiva, eduquem en el civisme, en les bones maneres, en el saber comportar-se, en la cultura de l’esforç i del respecte… Hem de fomentar el diàleg entre tots com a norma previa de convivència.

Es treballa a les tutories i a les classes en els següents aspectes:

  • Les bones maneres
  • La correcció del llenguatge
  • La neteja, l'ordre, la higiene personal...
  • L'acceptació de les normes de convivència

El document “Normes d’ Organització i Funcionament de Centres” és qui   regula la convivència dintre de l’àmbit del centre, d’acord amb les Normes de Convivència (Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures dels alumnes i regulació de la convivència en els Centres educatius no universitaris de Catalunya).

El Director i les Caps d’estudi, d’acord amb els Tutors, tenen potestat per aplicar aquest reglament, amb les sancions que s’estableixen en cada cas.