977 21 79 79

vedrunatarragona@vedruna.cat

C/ Sta Joaquima de Vedruna 10

Tarragona

cropped-ico.png

Batdual

El BatDual és és un batxillerat on es prioritza la llengua anglesa i permet a l’alumnat obtenir una doble titulació: el batxillerat espayol i l’american high school diploma.

Un dels avantatges del Diploma Dual, juntament amb la notable millora del nivell d’anglès, és l’autonomia que proporciona als alumnes i la facilitat que adquireixen en l’ús de les noves tecnologies, de manera que previsualitzen el que serà la seva formació universitària.

El programa es desenvolupa al 100% en anglès, però va molt més enllà de l’aprenentatge de l’idioma. Els alumnes pensen i treballen en anglès, participen en classes magistrals i es poden comunicar diàriament amb professors nadius, participen en Live Sessions per Skype amb altres companys i, en definitiva, es defensen autònomament en anglès, la qual cosa augmenta la seva confiança i destresa.

El Diploma Dual és possible perquè el sistema educatiu nord-americà avalua els alumnes per coneixements i capacitats. Sota aquest concepte, per obtenir l’American High School Diploma, l’alumne no ha d’estudiar una mateixa assignatura (matemàtiques, física, literatura…) dues vegades, en anglès i català, sinó tan sols les matèries específiques del país (llengua, història, cultura…), mentre que la resta se li convaliden.

Còm funciona?

Els alumnes del Diploma Dual només han de cursar 6 assignatures per obtenir la titulació americana. Els convenis internacionals aconseguits per Acadèmia i l’excel·lència educativa del programa permeten obtenir la màxima convalidació possible: el 75% dels 24 crèdits necessaris per obtenir el Diploma de Batxillerat Americà.

D’aquestes 6 assignatures, 4 són de currículum obligatori i 2 de l’optatiu, el que permet als estudiants cursar assignatures de gran interès, que no estan en el currículum europeu i ofereixen un plus de motivació a l’estudiant, ampliant el seu vocabulari en matèries que no treballen actualment: Fotografia Digital, Criminologia, Turisme …

El Diploma Dual es pot iniciar en 3r d’ESO, 4t d’ESO o 1r de Batxillerat. L’avantatge d’iniciar-se a 3r d’ESO (que coincideix amb el primer any del High School Americà) és que l’alumne només haurà de cursar 1 o 2 assignatures per curs, disminuint la càrrega lectiva durant el Batxillerat.