Documentació

Ajuts econòmics per al menjador escolar. Curs 2021-22

Documentació que heu de presentar per a tramitar la sol·licitud de l’ajut: 

LA DATA MÀXIMA PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD AL CENTRE ÉS EL DIA 4 DE JUNY.

Envieu-la per email a martanavarro@vedrunasagratcor.cat

Documentació per a famílies amb alguna d’aquestes característiques:

* No van presentar sol·licitud el curs 2019-20.

* Tenen alumnes amb custòdia compartida.
* Tenen alumnes en acolliment.
* Se’ls hagués denegat l’ajut per manca de documentació.

* Han canviat els membres de la unitat familiar respecte el curs passat.

Llistes ordenades de les sol·licituds admeses pel curs 2021-22

Documents generals per a la matrícula

Documents matrícula Llar d'infants