Estràtegia Digital de Centre

El Departament d’Educació ha publicat el document Estratègia digital de centre (EDC), el qual n’és una evolució del Pla TAC. 

D’una banda, s’alinea amb el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), i per altra, incorpora els canvis socials i tecnològics que s’han anat esdevenint. El tercer canvi rellevant és la incorporació en l’EDC de l’apartat que recull tots els documents de centre que fan referència a la seva cultura digital (protocols d’ús de dispositius, NOFC…).

L’EDC és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Ha de tenir com a referent el Pla d’Educació Digital de Catalunya, on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

Les referències normatives en què es fonamenta aquesta estratègia digital de centre està establerta en les publicacions oficials i decrets establerts per la Generalitat de Catalunya i el seu departament d’educació. Així com aquells referents normatius o d’assessorament elaborats per la UNESCO, l’OCDE, entitats amb competència educativa i les polítiques de la Unió Europea.

Aquest pla d’Estratègia Digital de centre també s’ha fonamentat en els documents de suport següents:

  • Pla d’educació digital de Catalunya
  • Digital Education at School in Europe.
  • DigiComp
  • L'ús de les tecnologies digitals a l'educació infantil
  • Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat a primària
  • Marc de referència de la competència digital docent