Educació Primària

de 6 a 12 anys

Què treballem

Educació emocional.

Educació en valors.

Tecnologies digitals a l’aula:

 • PDI.
 • Ordinadors i tablets
 • Chromebooks 1×1 des de 3r de primària.
 • Robòtica i desenvolupament del pensament computacional.

Projecte plurilingüe:

 • Matèries impartides en llengua anglesa (Science, Physical Education, Let’s talk i English).
 • Summer Camp.
 • Estades a l’estranger.
 • Auxiliars de conversa.
 • Possibilitat d’obtenir títols oficials.
 • Metodologia AICLE.
 • Francès a CS.

Proposta didàctica competencial de les matemàtiques amb InnovaMat

Què potenciem

 • Atenció personalitzada.
 • Creixement personal.
 • Aprenentatge de les llengües.
 • Ús de les TIC.
 • Sortides culturals.
 • Espais d’aprenentatge.
 • Gust per la lectura.

Com ensenyem

 • Clima positiu i familiar.
 • Aprenent de forma significativa i competencial.
 • Dinàmiques interactives.
 • Fomentant valors, hàbits i actituds.
 • Relacionant-nos amb l’entorn social amb projectes com: Consell d’Infants, Educació Vial i Salut Escolar.
 • Projectes interdisciplinars.
 • Desdoblaments en matemàtiques i llengües.
 • Orientació psicopedagògica.

Què us oferim

 • Diàleg escola-família. Participació de les famílies en la vida escolar.
 • Utilització de metodologies actuals i innovadores.
 • Atenció i acompanyament al llarg de tota l’etapa.
 • Estímul al ple desenvolupament de les possibilitats i capacitats de cadascú.
 • Educació en valors per a una convivència basada en el respecte.
 • Suport i atenció psicopedagògica a l’alumnat amb necessitats educatives.