Educació Infantil

de 3 a 6 anys

Què treballem

Projecte d’educació emocional

 • Apadrinament lector (projecte internivells).
 • Taller de contes (rodacontes).
 • Estones de relax, meditació i “Bon dia”
 • Filoart.
 • Duna

Tecnologies digitals a l’aula:

 • Monitors tàctils i pissarres digitals interactives.

Projecte plurilingüe:

 • Aprenentatge dinàmic de l’anglès: Discovering environment, English Time,
 • Psychomotor, Let’s play i
 • Summer camp.
 • Programa d’Auxiliars de conversa anglesa.
 • Classes extraescolars.
 • Patrick’s Day.
 • Diàriament entorn d’aprenentatge amb anglès , interactiu i estimulant la comprensió auditiva.

Què potenciem

 • L’atenció personalitzada.
 • El procés de lectoescriptura a P3, a partir de la identificació del seu nom en lletra de pal, per acabar a P5 en lletra manuscrita.
 • L’expressió oral.
 • Desdoblaments en lectoescriptura.
 • El joc creatiu com a base d’aprenentatge.
 • Les activitats complementàries.
 • Espais d’aprenentatge.
 • Robòtica (Bee-bots).
 • Hort escolar.
 • Activitats amb famílies a l’aula

Com ensenyem

 • Metodologies motivadores.
 • Gamificació per generar dinàmiques mecàniques de joc per potenciar l’atenció i la concentració.
 • Potenciant les capacitats.
 • Fomentant hàbits.
 • Aprenentatge basat en el pensament.
 • Afavorint l’autonomia.
 • Estimulant la creativitat.

Què us oferim

 • Diàleg escola-família.
 • Participació de les famílies en la vida escolar.
 • Suport i atenció psicopedagògica a l’alumnat amb necessitats educatives.
 • Servei de logopèdia a P5
 • Utilització de metodologies actuals i innovadores.
 • Atenció i acompanyament al llarg de tota l’etapa.
 • Estimular el desenvolupament de les possibilitats de cadascú respectant ritmes
 • Educació en valors per a una convivència basada en el respecte.