INNOVAMAT

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Aquest curs hem iniciat una nova proposta didàctica d’aprenentatge de les matemàtiques amb INNOVAMAT a Educació Primària.

El canvi metodològic és important, cal tenir en compte que l’objectiu és que els vostres fills i filles no només aprenguin continguts matemàtics, sinó que sobretot esdevinguin persones competents, connectades amb la realitat i capaces de dissenyar estratègies per tal d’enfrontar-se a situacions problemàtiques i treure’n l’entrellat. I a més, que ho facin gaudint de les matemàtiques!

Aprenem a través de l’experimentació, la manipulació i la conversa, amb la voluntat que no siguin receptes que memoritzem sinó conceptes i habilitats que entenem. 

Un altre punt fort d’Innovamat és l’APP amb què treballem  també a l’escola, Amb l’ajuda de l’aplicació Innovapp els i les alumnes posen en pràctica i consoliden el coneixement adquirit durant les dinàmiques de construcció del coneixement. L’aprenentatge esdevé ara autònom, gamificat, adaptatiu i individualitzat.
 
 
 
 
SOM-HI!