Pla d'actuació 2021 - 2022

Aquest document l’hem elaborat seguint les directrius dels documents publicats per l’Administració: Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Pla d’actuació per al curs 2020 – 2021, per a cantres educatius en el marc de la pandèmia, amb l’objectiu de buscar un equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres educatius i el dret de tots els infants i joves a una educació de qualitat.

Aquest pla d’obertura es basa en els valors de:

  • Seguretat per tal que aquest centre educatiu siguin espai on l'activitat educativa es pugui desenolupar de manera segura i confortable.
  • Salut d'alumnes i treballadors per reduïr la transmissió i millorar la traçabilitat.
  • Equitat, per afavorir la presencialitat de tot l'alumnat, sense renunciar a la seguretat.
  • La vigència d'aquestes previsions és per a tot el curs 2020-2021, en coherència amb la realitat dels centres de la ciutat i seguint sempre les instruccions de l'Administració.

Podeu consultar el document a continuació: