Batxillerat

des dels 16 anys

Tres modalitats de Batxillerat:

 • Arts Plàstiques
 • Ciències i Tecnologia
 • Ciències Socials i Humanitats

Possibilitat d’obtenir dobles titulacions

 • Batxibac
 • Batdual

Què treballem

Tecnologies digitals a l’aula.

 • Ús de recursos TIC a l’aula: ordinadors i pissarres digitals.
 • Plataforma educativa virtual.

Projecte plurilingüe.

 • Expressió oral i escrita en anglès i en francès.
 • Preparació d’exàmens oficials Oxford.

Què potenciem

 • Aprenentatge de les llengües estrangeres: anglès i francès.
 • Expressió oral i escrita en totes les llengües.
 • Treballs de recerca innovadors i de qualitat.
 • Ús de les noves tecnologies.
 • Formació competencial.

Com ensenyem

 • Pràctiques de física, química i biologia als laboratoris.
 • Visites a institucions i empreses d’interès acadèmic o professional.
 • Activitats culturals: teatre, museus, exposicions, cinema,…
 • Proves Cangur de matemàtiques.
 • Presentació estudis URV.
 • Saló de l’Ensenyament Barcelona.
 • Jornades Portes Obertes de les Universitats catalanes.

Què us oferim

 • Sòlida preparació acadèmica i intel·lectual.
 • Comunicació estreta amb les famílies.
 • Seguiment individualitzat.
 • Orientació acadèmica i professional.
 • Xerrades d’exalumnes i professionals.
 • Formació en valors.

Batxibac

  • Programa educatiu que permet obtenir doble titulació: Batxillerat espanyol i Baccalauréat francès.
  • Els alumnes han de fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en francès i cursar les matèries de Llengua i literatura franceses i Història de França.
  • En acabar el 2n de Batxillerat, es presenten a una prova externa per a l’obtenció del títol Baccalauréat.
  • Reconeixement del nivell B2 de francès del MECR.

Dues vies d’accés a la universitat:

  • BAT + PAU
  • BAC + PAU ( fase específica)

Accés a les universitats franceses en les mateixes condicions que l’alumnat del baccalauréat francès.

Batxillerat Dual

  • Programa que integra el Batxillerat espanyol amb l’americà, amb l’obtenció del Diploma Dual.
  • El Batxillerat espanyol es cursa presencialment; l’americà de forma virtual.
  • S’obté la doble titulació.
  • El programa es pot iniciar a tercer o quart d’ESO.
  • S’han de cursar i aprovar 6 crèdits: 4 obligatoris i 2 optatius del Batxillerat americà.
  • L’alumne treballa on line.
  • Dedicació: 3 hores setmanals aproximadament