Generació Euro

1.830 alumnes han participat en la 10a edició del Concurs
Generació €uro. Només 46 equips formats per 5 alumnes han
aconseguit passar a la 2a fase o final. Un d’ells és de la nostra
escola, alumnes de 1r de batxillerat: Pau Bellar Pagés, Clara de la
Torre Bayod, Blanca Barrero Francés, Ester Casanovas Bea i Laura
Catterin Casanovas, que varen obtenir un 100% d’encerts.
El Banc d’Espanya, conscient de la importància que té coneixement
del Eurosistema i de la política monetària del Banc Central Europeu
(BCE), és qui convoca aquest concurs escolar, amb l’objectiu de
donar a conèixer la política monetària del Eurosistema, la
importància de l’estabilitat de preus (controlar la inflació) i fomentar
la formació econòmica i financera dels alumnes que cursen estudis
d’economia.

Ara, els nostres alumnes han de preparar un exercici escrit
(extensió màxima 2000 paraules i en castellà) que consisteix en fer
una proposta analítica sobre la decisió de política que hauria de
prendre el Consell de Govern del BCE en la seva reunió del mes de
març de 2021.

Cal dir que els altres 2 equips de l’escola que també hi van
participar, van obtenir més d’un 80% d’encerts.
Compartim i felicitem el seu èxit i talent. És molt motivador el seu
esforç i interès per l’equip de mestres i professors de l’escola que
hem participat i participem en la seva formació i creixement
acadèmic.

Read more

CLAROREAD

La nostra escola aposta per eines innovadores com CLAROREAD per desenvolupar i potenciar en els nostres alumnes la capacitat per aprendre aprofitant de manera òptima altres vies per recollir i aprendre la informació (canal auditiu i visual).


Claroread és una eina tecnològica que permet a l’estudiant accedir a la informació de manera multisensorial, podent captar aquesta informació per canal visual i auditiu. És una eina molt útil per ajudar a l’alumnat en les seves tasques escolars i sobretot en l’estudi. Ajuda a millorar l’atenció i la concentració, així com l’organització i gestió de les tasques escolars i treballs. Potencia l’autonomia i la seguretat en un mateix. Millora significativa de les competències en les àrees de llengües.
Adreçat a l’alumnat de cicle superior de Primària i la ESO. Podeu veure el següent video informatiu.

*caldria apuntar que l’escola disposa d’aquesta llicencia del programa i que això no suposaria cap cost per les famílies, per tant els propis alumnes que ho volguessin ho podrien tenir instal·lat en el seu pc personal i ho podrien fer servir tant a escola com a casa com a recurs per
seu treball o estudi.

Read more