CLAROREAD

La nostra escola aposta per eines innovadores com CLAROREAD per desenvolupar i potenciar en els nostres alumnes la capacitat per aprendre aprofitant de manera òptima altres vies per recollir i aprendre la informació (canal auditiu i visual).


Claroread és una eina tecnològica que permet a l’estudiant accedir a la informació de manera multisensorial, podent captar aquesta informació per canal visual i auditiu. És una eina molt útil per ajudar a l’alumnat en les seves tasques escolars i sobretot en l’estudi. Ajuda a millorar l’atenció i la concentració, així com l’organització i gestió de les tasques escolars i treballs. Potencia l’autonomia i la seguretat en un mateix. Millora significativa de les competències en les àrees de llengües.
Adreçat a l’alumnat de cicle superior de Primària i la ESO. Podeu veure el següent video informatiu.

*caldria apuntar que l’escola disposa d’aquesta llicencia del programa i que això no suposaria cap cost per les famílies, per tant els propis alumnes que ho volguessin ho podrien tenir instal·lat en el seu pc personal i ho podrien fer servir tant a escola com a casa com a recurs per
seu treball o estudi.

Read more